Thông báo : Hiện Tại Thẻ Vina , Viettel Đang Bảo Trì Quý Khách Vui Lòng Nạp Lại Sau - Yêu Cầu Quý Khách Chuẩn Bị 1 Ngọc Để Ký Và Đứng Ở Siêu Thị Nếu Tài Khoản Mk Sai Vui Lòng Lh Admin Sẽ Được Hoàn Tiền !

Chào bạn !


2,526

THÀNH VIÊN

507

TỔNG GIAO DỊCH

0

ĐƠN HÀNG NGỌC ĐANG XỬ LÝ
Hiện Tại Giá Ngọc Sv367 Là X3 Card Nhé Tất cả việc bạn cần làm là đặt đơn hàng, Mình Sẽ Duyệt Đơn Hàng Từ 5p Đến 1 Tiếng, Tùy Theo Số Lượng Khách Đặt,Sẽ Xử Lý Hết Trong Ngày Nhé ! Những Đơn Hàng Từ 21h Trở Đi Thì Sáng Mai Xử Lý Nhé

Lịch sử giao dịch

Lợi Hoàng Đặt mua Thành công 450 Ngọc
Lợi Hoàng Vừa nạp 50,000 VNĐ vào tài khoản.
Lợi Hoàng Vừa nạp 100,000 VNĐ vào tài khoản.
Đào Quân Nguyễn Đặt mua Thành công 1500 Ngọc
Đào Quân Nguyễn Vừa nạp 100,000 VNĐ vào tài khoản.
Đào Quân Nguyễn Vừa nạp 100,000 VNĐ vào tài khoản.
Đào Quân Nguyễn Vừa nạp 100,000 VNĐ vào tài khoản.
Đào Quân Nguyễn Vừa nạp 100,000 VNĐ vào tài khoản.
Đào Quân Nguyễn Vừa nạp 100,000 VNĐ vào tài khoản.
Bằng Văn Tùng Đặt mua Thành công 1500 Ngọc
Bằng Văn Tùng Vừa nạp 500,000 VNĐ vào tài khoản.
Trần Dăng Khoa Vừa nạp 100,000 VNĐ vào tài khoản.
Mushi Kabuto Đặt mua Thành công 450 Ngọc
Mushi Kabuto Vừa nạp 20,000 VNĐ vào tài khoản.
Mushi Kabuto Vừa nạp 20,000 VNĐ vào tài khoản.